2013-07-31

MAYBE I SHOULD PAINT THE HOUSE?


W moim mieście prawdopodobnie populacja komarów jest większa niż ludzi i innych ssaków łącznie... Do tego są one strasznie rządne krwi...tak pogryziona chyba jeszcze nigdy nie byłam :(
Ale nareszcie jest też ładna pogoda...muszę tylko rozejrzeć się za niezawodnym środkiem na te małe bestie i mojego szczęścia nic nie zmąci :)

Translation/ In my town probably mosquito population is larger than humans and other mammals together ...  they are terribly thirsty for blood ... I've never been so bitten : (
But finally it is also nice weather ... I just have to look for a reliable remedy
against these little beasts and my happiness would not be disturbed :)
top & shorts - local store

No comments:

Post a Comment

Thank YOU for reading, commenting and thanks to all the people who have joined me <3

Dziękuję za wszystkie komentarze, poświęcony czas i obserwację <3