2013-12-25

SIMPLICITY


Some pics from before Christmas - I still had a flat stomach...
Won't wear this dress for a while, I need to come to myself after all this Christmas eating - maybe some video with Eve Chodakowska will help.
Simple outfit, without craziness or unnecessary glitter. Fitting dress and interesting form of a sweater - a bit boring? I remembered myself that sometimes "less is more" and it turned out that I feel good in such ordinary sets :)


Takie tam parę fotek z przed świąt - jeszcze z płaskim brzuchem... 
Przez jakiś czas nie założę tej sukienki, muszę dojść do siebie - może jakiś filmik z Ewą Chodakowską zapuszczę.
Strój prosty, bez szału i zbędnego błysku. Dopasowany krój sukienki i ciekawa forma swetra  - trochę nudno? Przypomniałam sobie, że czasami "im mniej tym lepiej" i okazało się, że w takich zwyczajnych zestawieniach też czuję się dobrze :)

Dress - Mng by Osman Yousefzada / sweater - New Look (second hand) / shoes - ibucik.pl


2013-12-18

REFLECTION


Reflection about: What the hell is depression and why so many people say they have it?
Maybe because it's December , we miss the sun, time, money , since before Christmas we need to buy so many things... but then we should enjoy the holidays!
I think however  that the problem is deeper , wider and goes further .
It seems to me that depression comes when you lose the meaning of life .
And we loose it when there are too many failures , the days are too monotonous , and friends don't have time for us ... life . Yeah, but we are masters of our lifes , and the idea is to be happy ! And the happiness need help - we should kick out the laziness replacing it with the courage, so we could do what we want.
First of all, you should not be afraid of the other people opinions! A few words to those who like to bother themselfs with phrase : " What people will say ? " : There always be those who love to criticize and slander, but it's your choice if you listen to them. I hear only opinion of people whom I know and appreciate . In the end, we live for ourself , not for others. And people do not really care what we do. Even if we shame ourselfs then the worse part of society will talk about it for some time, then forget and focus on a different, newer victim. Well, some people have such a boring life that they passionately and with jealousy  look at others, and wait for a moment of tripping - pathetic.
Why to regret that we didn't done something  ... it's better to regret inversely ;)

Couple of wise words from Paulo Coelho:
“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.”
―  The Alchemist 
“Seek to live,remembrance is for the old.”
―  By the River Piedra I Sat Down and Wept 

****

 Przemyślenie na temat: Co to do cholery jest depresja i czemu tyle osób twierdzi, że to ma?!
Może dlatego, że jest grudzień, brakuje nam słońca, czasu, pieniędzy, bo przed świętami tyle trzeba kupić, że i oszczędności może nie starczyć... ale przecież świętami trzeba się cieszyć!
Chyba jednak nie o to chodzi, problem jest głębszy, szerszy i sięga dalej.
Wydaje mi się, że depresja przychodzi wtedy kiedy tracimy sens życia.
A sens ten się traci gdy pojawia się za dużo porażek, dni są za monotonne, a znajomi i przyjaciele mają dla nas za mało czasu...życie. No tak ale każdy jest Panem swojego i w życiu chodzi o to żeby być szczęśliwym! A szczęściu trzeba pomóc i przede wszystkim wykopać lenia który w nas mieszka, zastępując go odwagą do robienia tego na co mamy ochotę. 
No i nie można się bać opinii innych! Parę słów dla tych którym kołacze się po głowie wyrażenie: "Co ludzie powiedzą?": zawsze znajdą się tacy którzy lubią krytykować, obmawiać i dołować, ale po co od razu brać to do siebie? Ja liczę się tylko z opinią osób które znam i cenię. W końcu żyjemy dla siebie, nie dla innych. A ludzi tak naprawdę nie obchodzi to co robimy. Nawet jak się skompromitujemy to ta gorsza część społeczeństwa trochę sobie pogada, po czym zapomni i znajdzie inną ofiarę. No cóż, niektórzy mają tak nudne życie, że namiętnie i z pasją zajmują się innymi i z zazdrością w gardle wypatrują chwili kiedy będą mogli zabić szpilę. 
No i krótkie podsumowanie:
Po co żałować, że czegoś się nie zrobiło...lepiej żałować odwrotnie ;)

Parę mądrych słów od Paulo Coelho:
 "Spróbuj po prostu żyć. Rozpamiętywanie jest zajęciem starców."
"I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką."
Pod koniec zdjęć odbyłam walkę z szalem typu komin - wygraną :D

 pants - NN / sweater - second hand / jacket - H&M / shoes - Stradivarius

2013-12-11

HAPPY BIRTHDAY TO ME :)


Birthday post finished one day after my birthday and one week after my party :)
Well and it happened ... I'm 30 ... I used to think that 30 is a respectable age, but I do not feel seriously! The last few years flew frighteningly rapid, maybe now time will slow a little bit? Dreams ... but I feel at least 5 years younger;)
The birthday party was successful: guests all turned up, we danced to the end ... happy birthday was sung a couple of times - thanks <3
Of course I had to shine - so I wore a golden shiny dress with sexy back + fur.
  Flowers in the pictures were from the party, after more than a week they don't look so pretty ... but I guess on pics they look fine.

Urodzinowy post został sklecony dzień po urodzinach i właściwie to półtora tygodnia po imprezie urodzinowej :)
 No cóż i stało się...mam 30 lat... Kiedyś wydawało mi się, że 30 to taki poważny wiek, ale ja wcale nie czuję się poważnie! Ostatnie parę lat przeleciało mi w zastraszająco błyskawicznym tempie, może czas teraz trochę zwolni? Marzenia...a ja czuję się na co najmniej 5 lat mniej ;)
Impreza udana: goście dopisali, bawiliśmy się do końca, sto lat zostało odśpiewane parę razy - dzięx <3
Ja oczywiście musiałam błyszczeć - więc ubrałam błyszczącą sukienkę z odkrytymi plecami + futerko.
 Kwiaty na zdjęciach to pozostałość z imprezy, po ponad tygodniu nie wyglądają już tak pięknie...ale na potrzeby zdjęć dały radę.


Prezenty! - a przynajmniej ich część :)

Imprezowy skrót zdjęciowy...wszystkich tu nie ma, ale z podziękowaniem dla wszystkich :)


fur coat, dress - thecitynation.com / shoes - ibucik.pl  

2013-12-08

MIX PHOTOS

 1. Sequins - for New Year's Eve and every day, let's be shining!

2. I love: nike shoes, beautiful lingerie, long hair and warm sweaters.
3. Fur coats - I have one, and I bought one more in second hand shop lately...soon on blog :)

4. In december we definitly lack the sun, optimism and smile is something we need - we should fight for happiness!

5. Only cow does not change her views. I preparing my New Year's resolutions.
6. "The Six Pillars of Character - Trustworthiness, Respect, Responsibility, Fairness, Caring, Citizenship."

8. Column/ pillar / pole - I will find nice one and wait for good weather... :)

source: Pinterest

2013-12-04

HELLO MY BIRTHDAY MONTH :))


 December for me is the best from all winter months and I have the impression that the shortest. At the beginning of it I make my birthday party (despite the fact that I was born at 10th, the party is always earlier). Then everyone are thinking about best Christmas presents and it so hard to choose something. Every year have the same problem...what to buy?! When I think about it closely I have a feeling that people this days have almost everything and children especially :).
But the atmosphere in december is great...I just love towns and cities at night with all those glowing Christmas decorations! Then Christmas Eve, holidays, family meetings, and New Year Eve <3 - at the end I always wondering where are all those 31 days disappear?
So welcome sweet December!

Grudzień to mój ulubiony zimowy miesiąc i mam wrażenie, że najkrótszy. Na początku impreza urodzinowa (mimo, że urodziłam się 10, to impreza jest wcześniej). Później zaczyna się myślenie o idealnych prezentach świątecznych, wybór jest ogromnie ciężki. Kiedy tak się nad tym zastanawiam, to wydaje mi się, że ludzie w dzisiejszych czasach mają prawie wszystko, a dzieci szczególnie :)
Uwielbiam świąteczną atmosferę! Miasta nocą wyglądają pięknie z tymi wszystkimi świecącymi  świątecznymi ozdobami! Wigilia, święta, spotkania rodzinne, sylwester <3 - na koniec miesiąca zawsze się zastanawiam, gdzie podziało się te 31 dni?


fur coat, blouse - thecitynation.com, pants - NN, shoes - Reserved, bag - missebo.pl 
futerko, bluzka - thecitynation.com, spodnie - NN, buty - Reserved, torba - missebo.pl